Bestillingsformular

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Det er den email som modtager koden med – angiv en anden email i bemærkninger,
hvis koden skal sendes til en anden email adresse
Skriv navnet på det uddannelsessted eller den virksomhed som faciliterer undervisningen.
Skriv “privat”, hvis ikke du er tilknyttet nogen steder.
Vælg om du vil modtage en elektronisk faktura (EAN-nr.) eller om du vil modtage din faktura pr. email (CVR-nr.)
Udfyld kun hvis fakturaen skal sendes til en anden email end den der bruges ved bestillingen
Navnet bruges til at generere koden – f.eks. Skolenavn 2.H. Hvis du gerne vil bestille til flere klasser/hold,
så skriv holdnavne separeret med komma.
Angiv hvor stort det hold eller klasse er, som skal benytte koden. Hvis du har flere hold, så skriv størrelsen på hvert hold,
separeret med komma
Checkboxes
Checkboxes