Kategori: Uncategorized

  • Tutorial – Producer din Film

    “Producer din Film” Traditionelt kunne man opdele det med at lave en film i to dele – en kunstnerisk/kreativ del, som instruktøren og nogen gange forfatteren var ansvarlige for, og den administrative del af filmproduktionen, som produceren tog sig af. Men i den moderne filmproduktion smelter det produktionelle og det kunstneriske mere og mere sammen,…

  • Tutorial – Tips til Klipning

    “Tips til Klipning” Man siger at manuskriptet bliver skrevet for tredje og sidste gang i klipningen – første gang er når man faktisk skriver historien i manuskriptform og anden gang bliver manuskriptet skrevet/fortolket når man optager filmen. I klipningen bliver lyd og billedet smeltet sammen for at danne en færdig fortælling – alt sammen for…

  • Tutorial – Film en Scene

    “Film en Scene” I dette forløb gennemgår vi alle de processer og trin man skal igennem for at optage en scene fra start til slut. En scene er en del af en større fortælling og er et handlingsforløb, som er afgrænset af tid og rum. Den forgår på én location og forløber over et sammenhængende…