If a million people see my movie, I hope they see a million different movies.”

Quentin Tarantino

Det Kunstneriske stiler imod at gør eleven modtagelig overfor deres egen kreativitet og give dem selvtillid, både individuelt og i gruppearbejde, med at komme med deres personlige bud på historier. Det er således et almen dannende element at inspirere og sensibilisere eleverne i de kunstneriske processer med fokus på filmfortælling og derved at øge deres personlige stillingtagen og engagement.

Film er en kunstart – faktisk en af de mere populære kunstarter, både herhjemme og globalt. Derfor er det vigtigt at forståelsen for historiefortælling, læring af filmsproget og indblik i de forskellige produktionsprocesser følges op med en forståelse for de kunstneriske principper som ligger implicit i filmproduktionen.

Enhver historie har en fortæller, og det er fortællerens personlige aftryk og perspektiv på historien, der gør den unik og relevant for modtageren. Vi kan ikke uddanne dygtige elever, hvis ikke vi også danner deres personlighed samtidig, hvis ikke vi opfordrer og udfordrer dem til at finde deres egen stemme og tage dem alvorligt. At fortælle historier fordrer at fortælleren operationaliserer sin egen livshorisont. Og det er netop her, at vi ikke kommer uden om også at tale om kunstbegrebet og kunstnerisk dannelse af den enkelte elev og elevgruppen.

Formålet med dette kapitel er at give et indblik i de processer som skal sættes i gang når eleverne skal skabe deres egne fortællinger og komme med konkrete øvelser og forslag til hvordan man kan stimulere elevernes kreativitet og innovationsevne. Kernen af den kunstneriske dannelsesrejse er at kunne åbne en dør for eleverne, som ellers måske ville forblive lukket, i håbet om at de kan tage den erfaring videre med i deres liv.