“Storytelling is the most powerful way to put ideas into the world.”

Robert MCKee

Ligegyldigt, om vi taler om fiktion eller dokumentar, den lange eller den korte fortælling, om den bliver vist på det store lærred eller på en lille telefon, så er kernen i enhver medieproduktion historien, som man gerne vil formidle.

Dramaturgi er læren om historiefortælling, og omhandler de dramaturgiske grundprincipper, som eleverne kan bruge til at skabe deres egne fortællinger. I dette spor er der fokus på de værktøjer, som hjælper med at udvikle en idé til en velfungerende historie, som så fortælles ved hjælp af filmsproget.

I historiefortællingen tager vi udgangspunkt i den konfliktbaseret fortælling med en enkelt veldefineret hovedperson, der undervejs gennemgår en klar udvikling, og som til sidst ender med en ny erkendelse, som gør hovedpersonen klogere på sig selv og den verden han/hun er del i. 

Konflikt forstås her som forhindring for at hovedpersonen kan indfri sin vilje – og forhindringerne eller problemerne bliver progressivt større at overkomme for hovedpersonen.

Selvom vi tager udgangspunkt i den korte fiktionshistorie, kan mange modeller og principper overføres til de fleste andre typer af medieproduktioner.


Branchenære Modeller

Vi fokuserer på den skabende del af dramaturgien, og vi baserer undervisningen på de modeller og koncepter som bruges af filmbranchen til historieudvikling.

Undervisningsmaterialet om historieudvikling er blevet til under inspiration fra bland andet Blake Snyders “Safe the Cat”, Robert McKees “Story”, John Trubys “The Anatomy of Story” og Joseph Campbells “Hero’s Journey” med en forenkling af Dan Harmon, som bliver brugt af bland andet Netflix til vurdering af deres pitch dokumenter. Trods tydelig inspiration har vi tilpasset modellerne, så de passer til den korte fiktionsfortælling og de specielle forhold i undervisningssituationer.