A different language is a different vision of life.”

Frederico Fellini

Filmsprog dækker over den måde man fremstiller filmen på, altså de visuelle og lydmæssige elementer som bliver sat sammen i klipningen for at provokere følelser hos publikummet – altså det man traditionelt kunne kalde ”de filmiske virkemidler”.

Ligesom ved læring af et nyt sprog – her er det så filmsproget – skal man lære simple sætninger før man kan udvide vokabularet og danne stadig mere komplekse fortællinger. Det første man lærer i et nyt sprog er enkle sætninger, som for eksempel: ”Jeg hedder … – Hvad hedder du?”. Når man så kan de første basale sætninger, bygger man videre på det lærte.

Sagt med andre ord, bryder vi historien op i nogen enkle og simple byggeklodser, som vi så kan konstruere en helstøbt historie med. Det er vigtigt at tilføje, at ved byggeklodskonceptet står de enkelte klodser ikke alene, men ligesom når man leger med legoklodser, så bygger man ovenpå det allerede eksisterende og igennem en ny sammensætning af de individuelle klodser, får man stadig nye konstruktioner.

Og den mest brugte og simple sætning i filmsproget er “Nogen ser Noget”, altså det simple filmiske kryds. Når man har fået en forståelse for denne helt basale og første byggeklods kan man gå videre og lege med flere klodser – variationsmulighederne er nærmest ubegrænset.

I takt med at man introducerer flere og flere klodser, bliver elevernes filmsprog mere og mere nuanceret, således at man hurtig kan begynde med mere emotionelle fortællinger, som bringer tilskuernes følelsesregistre i fokus, og som gøre dybere historier muligt.

Men det er ikke kun de fortællemæssige færdigheder, der skal udvides med hvert klods man introducerer. Man kan med fordel introducere eleverne for de forskellige filmfaglige teknikker, som de skal bruge for at lave varierede og spændende filmfortællinger. For eksempel kunne man introducere et ”push-in” i forbindelse med den klods, der hedder ”Nogen forelsker sig i Nogen”, for at understrege det emotionelle øjeblik, hvor personen forelsker sig.