The more successful the villain, the more successful the movie.”

Alfred Hitchcock

Produktion står for administrationen af et filmprojekt og dækker over alt fra at sætte deadlines, fremstille dagsprogrammer, lave aftaler med lokationer og booking af udstyr. Med andre ord, alt der skal til for at kunne planlægge og gennemføre en filmproduktion.

Men måden at lave film på har ændret sig i løbet af de sidste årtier, og derved har producerens rolle også ændret sig. Hvis vi ser bort fra den traditionelle auteur film, så er producerens rolle blevet mere alsidigt og varieret med større fokus på den kreative del. Vores materiale afspejler denne udvikling ved at give produktionen sit helt eget spor med konkrete øvelser og sin egen læringsmæssig progression.

I begyndelsen vil vi lægge vægt på grundlæggende og vigtige opgaver som holddannelse, location scouting og produktionsplanlægning. Men i takt med at eleverne bliver klar til at indgå i lidt større produktionsforløb introducerer vi flere af filmindustriens værktøjer som Pitch Deck (et samlet dokument for hele filmprojektet, som skal tiltrække potentielle investorer og distributører) og EPK (Electronic Press Kit, som skal skabe opmærksomhed omkring den færdige film).Ved at insistere på, at produktion ikke kun er en kedelig, men nødvendig del af at lave film, men en sjov, udfordrende og vigtig del af processen, håber vi på at komme lidt tættere på realiteterne i den professionelle filmbranche. Samtidig mener vi også, at de kompetencer der indøves ved at lege filmproducer er kompetencer der går ud over filmproduktion i undervisningsøjemed, og som kan bruges i mange andre sammenhæng som ikke nødvendigvis har noget med film at gøre. Derved betragter vi især det produktionelle spor som almen dannende for de studerende.