Niveau 1

Materialet svarer til nybegynder med ingen eller kun meget lidt erfaring eller til første semester mediefag på C-Niveau.Niveau 2

Er under udarbejdelse og forventes tilgængeligt til jul 2023.

Niveau 2 svarer til nybegynder som har gennemgået Niveau 1, eller anden semester mediefag på C-Niveau.